Symposium oznámení

26. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Gender z pohledu  psychoanalýzy - včera a dnes

 

Program XXVI. ročníku Psychoanalyticko-psychoterapeutického symposia v Opočně
Termín: 5. - 7. 9. 2019
Téma: Gender z pohledu psychoanalýzy – včera a dnes

 
PÁTEK
(6. 9. 2019)
Přednášející
Téma
1.
9.00 – 9.45
Mgr. Renata Doležalová
(Praha)
„Poruchy pohlavní identifikace v dětství a adolescenci“  
2.
9.45 – 10.30
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela  
(Brno)
„Gender Dysphoria: teorie, klinika a kasuistika“
 
přestávka
   
3.
10.45 – 11.30   
Jan Hamal, DiS.
(Ostrava)
Homosexualita v analytické psychologii
C. G. Junga a jeho následovníků
 
oběd
   
4.
13.30 – 14.15
MUDr. Halina Čermáková
(Praha)
„O ženství a neplodnosti“ (kasuistika)
 
přestávka
   
5.
14.30 – 15.15
Mgr. Jiřina Melzer
(Praha)
„Muž, žena a gender"
6.
15.15 – 16.00
PhDr. Iva Andrejsová
(Paříž)
„Figura «Transgender» jako migrant struktury“
 
přestávka
   
 
16.30 – 17.30  
Paralelní diskusní skupiny
Místo konání diskuse
   
  1. Skupina (Miroslav Petržela)
  2. Skupina (Iva Andrejsová)
  3. Skupina (Renata Doležalová) 
Kodymův dům: kavárna
Kodymův dům: velký sál Psychoanalytická klinika

 
SOBOTA
(7. 9. 2019)
Přednášející
Téma
1.
9.00 – 9.45
MUDr. Peter Pöthe
(Praha)
„Kluk, který nebyl“
2.
9.45 – 10.30 
PhDr. Martina Venglářová                   
(Praha)                                              
„Setkání s fluidní identitou v terapeutické praxi -
nový nárok na identitu terapeuta“                                      
 
přestávka
   
3.
10.45 – 11.30
PhDr. Jiří Tyl
(Praha)
„Gender z pohledu psychoanalýzy – včera a dnes“
 
přestávka
   
 
11.45 – 12.45   
Paralelní diskusní skupiny
Místo konání diskuse
   
  1. Skupina (Martina Venglářová)
  2. Skupina (Jiří Tyl)
Kodymův dům: kavárna
Kodymův dům: velký sál


Témata minulých ročníků

25. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Totalita a její vliv na vnitřní objekt

24. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Trauma-psychoanalytický a psychoterapeutický přístup k léčbě traumatu

23. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Láska a rivalita v sourozeneckých vztazích

22. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
25.výročí existence IAPsA

21. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Ženská sexualita z psychoanalytického pohledu

20. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Čím jsme prošli - kam směřujeme?

19. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza a umění /pětapadesáté výročí úmrtí F. Kupky/

18. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Minulost a paměť, Ohlasy EPF konference v Kodani

17. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalytická technika: vývoj, změny a klinická praxe

16. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Dětství, trauma a identita

15. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - Varia

14. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Negativní terapeutická reakce

13. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza, společnost, politika

12. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - jedinec, pár, skupina

11. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Emoce v psychoterapii a psychoanalytik

10. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Krize psychoanalýzy?

9. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Separace

8. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Oidipská situace

7. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Destruktivita, Thanatos, analita

6. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Osobnost psychoanalytika, psychoterapeuta - protipřenos

5. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Narcismus

4. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
140. výročí narození Sigmunda Freuda a 60. výročí existence české psychoanalýzy

3. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Přenos, terapeutický vztah, vztah Já - Ty

2. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Sexualita

1. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Agresivita

Fotogalerie Sympozium 2018