Symposium oznámení

28. Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Figura otce – falický původ agrese i lásky

Termín: 8. - 10. 9. 2022

 
ĆTVRTEK
8.9. - 19 hod.
Společenský večer - raut
 Restaurace Podloubí Trčkovo námésti
 
PÁTEK
9. 9.
Přednášející
Téma
1.
9.00 – 9.45
Vítězka Ceny Jiřího Kocourka 2022
PhDr. Zuzana Kráčmarová Turáková
(Praha)
„Nevedomé fantázie, nevedomé konflikty a kolúzia páru“
(Kvalitatívny výskum u neplodných párov)
2.
9.45 – 10.30
Mgr. Martin Galbavý
(Praha)
„Kéž bych měl otce…“
 
přestávka
 
 
3.
10.45 – 11.30 
PhDr. et ThMgr. Daniel Štrobl
(Kutná Hora)
„Panická hrůza z nukleárního raketového útoku jako odraz úzkosti z otcova falu“
 
oběd
 
 
4.
13.30 – 14.15
Mgr. Martin Skála
(Praha)
"Strach z falu - symbolický význam incestních fantasií dcery s otcem a jejich rozdíl s fantasiemi syna s matkou"
 
přestávka
 
 
5.
14.30 – 15.15
MUDr. Volodymyr Pogorilyy
(Kyjev – Ukrajina)
„Traumata kolonialismu. Individuální a skupinová dimenze“
6.
15.15 – 16.00
Mgr. Jan Sácký
(Praha)
„Máchův Máj a selhání otce“
 
přestávka
 
 
 
16.30 – 17.30      
Paralelní diskusní skupiny
Místo konání diskuse
 
 
  1. skupina (M. Skála)
  2. skupina (D. Štrobl)
  3. skupina (V. Pogorilyy)
  4. skupina (M. Galbavý)
Kodymův dům: kavárna
Kodymův dům: kavárna (předsálí)
Kodymův dům: velký sál
Psychoanalytická klinika
 
SOBOTA
(10. 9. 2022)
Přednášející
Téma

1.

9.00 – 9.45
PhDr. Martin Cipro, Ph.D.
(Praha)
„Rozmanité podoby vývoje otcovských figur v dějinách dětství“

2.

9.45 – 10.30
MUDr. Peter Pöthe
(Praha)
„Táta není doma“
 
přestávka
 
 

3.

10.45 – 11.30
PhDr. Slavoj Titl
(Praha)
???
 
přestávka
 
 
 
12.00 – 13.00  
Paralelní diskusní skupiny
Místo konání diskuse
 
 
  1. skupina (P. Pöthe)
  2. skupina (S. Titl)
Kodymův dům: velký sál
Kodymův dům: kavárna

 

 

27. Psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Problematika orality a varia v covidové době

27. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
30 let xistence IAPSA -  Problematika orality
(Zrušeno v důsledku covidu 19)

26. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Gender z pohledu  psychoanalýzy - včera a dnes

25. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Totalita a její vliv na vnitřní objekt

24. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Trauma-psychoanalytický a psychoterapeutický přístup k léčbě traumatu

23. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Láska a rivalita v sourozeneckých vztazích

22. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
25.výročí existence IAPsA

21. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Ženská sexualita z psychoanalytického pohledu

20. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Čím jsme prošli - kam směřujeme?

19. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza a umění /pětapadesáté výročí úmrtí F. Kupky/

18. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Minulost a paměť, Ohlasy EPF konference v Kodani

17. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalytická technika: vývoj, změny a klinická praxe

16. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Dětství, trauma a identita

15. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - Varia

14. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Negativní terapeutická reakce

13. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza, společnost, politika

12. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Psychoanalýza - jedinec, pár, skupina

11. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Emoce v psychoterapii a psychoanalytik

10. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Krize psychoanalýzy?

9. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Separace

8. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Oidipská situace

7. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Destruktivita, Thanatos, analita

6. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Osobnost psychoanalytika, psychoterapeuta - protipřenos

5. psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Narcismus

4. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
140. výročí narození Sigmunda Freuda a 60. výročí existence české psychoanalýzy

3. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Přenos, terapeutický vztah, vztah Já - Ty

2. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Sexualita

1. mezinárodní psychoanalyticko-psychoterapeutické sympozium
Agresivita

 

Sympozium Opočno 2022 - referáty

Martin Galbavý
 
 
 
Martin Skála
  
Volodymyr Pogorilyy
 
PhDr. Zuzana Kráčmarová Turáková
 
Táta není doma
Peter Pöthe