Sebezkušenost

 

Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii

Nabízíme individuální výcvik v psychoanalytické psychoterapii pro psychology a psychiatry akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP. Výcvik se skládá ze tří částí:
 • Individuální psychoanalytická psychoterapie v rozsahu minimálně 500 hodin ve frekvenci alespoň 2-3 x týdně u jednoho z výcvikových psychoterapeutů IAPSA,
 • Teoretická výuka psychoanalýzy v rozsahu 300 hodin realizovaných blokově v prostorách psychoanalytické kliniky v Opočně
 • Supervize v rozsahu 150 hodin u dvou supervizorů uznaných IAPSA.
 • Výuka je zakončena ústní zkouškou před komisí.Zkoušku musí frekventant složit do roku po ukončení teorie.
 • Závěrečná zkouška (kolokvium) proběhne po skončení individuálního výcviku v psychoanalytické psychoterapii,absolvování teoretické zkoušky v základech psychoanalýzy a úspěšném absolvování 150 supervizních hodin.
Zájemce o výcvik se hlásí u asistentky Iapsa, před přijetím do výcviku absolvuje 1-2 vstupní interview.

Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

Nabízíme komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii. Výcvik je určen pro zájemce z řad psychologů, psychiatrů, studentů těchto oborů, ale otevřen je také pro zajímající se odborníky z jiných profesí. Úplný výcvik má tři části:
 • Sebezkušenostní skupina (500 hodin realizovaných v průběhu 5 let ve skupině cca 10 lidí - vždy dvě týdenní soustředění během roku v klausurních podmínkách psychoanalytické kliniky v Opočně (cca 130 km severovýchodně od Prahy).
 • Teoretická výuka psychoanalýzy v rozsahu 300 hodin, které končí závěrečnou ústní zkouškou před komisí na psychoanalytické klinice v Opočně. Od začátku roku 2017 budou zkoušky už jen komisionální a ústní.
 • Supervize v rozsahu 150 hodin u dvou supervizorů uznaných IAPSA.
 • Závěrečná zkouška (kolokvium) bude tvořena kasuistickým zpracováním terapie jednoho z případů, kterého kandidát vedl v rámci supervize a bude písemně vyhotovena /opět s veškerými náležitostmi odborné práce/ minimálně na 30 stran A4 ( v papírové formě) a zaslána v pěti exemplářích opět k rukám asistentky Institutu. Obhajoba před nejméně tříčlennou komisí proběhne maximálně do sedmi měsíců po obdržení elaborátu. Zkušební termíny budou 2X ročně.
 • Výcvikové sebezkušenostní skupiny se průběžně vytvářejí. Zájemci před zařazením do skupiny absolvují 1-2 vstupní interview s vedoucím skupiny.
 • Termín teoretické zkoušky i zkoušky kolokviální květen 2019 v Opočně.
 • Institut aplikované psychoanalýzy otevírá další uzavřenou výcvikovou skupinu.

  Jedná se o akreditovaný komplexní výcvik v psychoterapii.
  Sebezkušenostní část výcviku obnáší 500 hodin realizovaných vždy ve dvou týdenních soustředěních ročně po dobu pěti let.
  Více informací najdete na www.iapsa.cz.
  Cena týdenního soustředění v Opočně je 15.000,- Kč, (studenti denního studia 14.000,- Kč) což platí pro nově začinající skupiny.

 

Ukončené výcvikové skupiny

rok ukončení výcviku: 1996
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

MUDr.Berka Jiří,
PhDr.Kuchařová Vladimíra,
Mgr.Svatoňová Tamara,
MUDr.Vavrda Vladimír,
Zajícová Petra
PhDr.Ženčák Milan,


rok ukončení výcviku: 1996
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

PhDr.Čajánková Dana,
Mgr.Davidová Jaroslava,
PhDr.Jůza Milan,
Mgr.Krákorová Ivana,
† Mgr.Linaj Evžen,
PhDr.Piňosová Ludmila,
Mgr.Urbánková Zora,
PhDr.Větrovec Zdeněk,


rok ukončení výcviku: 1997
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

PhDr.Hubka František,
PhDr.Jelínková Zdenka,
MUDr.Karlovcová Marie,
Mgr.Lukány Ján,
MUDr.Pečeňák Jano,
MUDr.Podhorová Monika,
Pokorná Jaroslava
MUDr.Puflerová Lenka,
PhDr.Švehlíková Dana,


rok ukončení výcviku: 1997
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

PhDr.Cipro Martin,
PhDr.Fasurová Yvona,
PhDr.Gajdošová Emilie,
PhDr.Galátová Jana,
PhDr.Kolajová Lenka,
PhDr.Kurucová Vlasta,
MUDr.Marešová Jana,
MUDr.Procházková Marie,
MUDr.Šuba Jan,
Mgr.Žabkayová Alena,


rok ukončení výcviku: 1997
Skupina: PhDr.P. Junek, MUDr. H. Fišerová

Convoy Hana
PhDr.Chadimová Milena,
MUDr.Ivargová Erika,
PhDr.Juráš Ludovít,
PhDr.Michlerová Zita,
Mgr.Miklóšiková Eva,
MUDr.Minařík Jakub,
Perušičová Simona
MUDr.Správka Martin,
PhDr.Vignatiová Marie,


rok ukončení výcviku: 1997
Skupina: PhDr. L.Vrba,† PhDr.M.Hošková

PhDr.Brokešová Aneta,
PhDr.Březinová Lubica,
MUDr.Dejdar Martin,
PhDr.Hanusová Alena,
PhDr.Chvojková Leona,
PhDr.Metalová Luciena,
PhDr.Mikuličová Yveta,
MUDr.Moravec Karel,
Podhorská Irena
Wetlinská Anna


rok ukončení výcviku: 1997
Skupina: Doc. J.Šimek, PhDr.Duchaňová

MUDr.Boháč Jiří,
MUDr.Herman Erik,
PhDr.Hubová Darina,
Juračková Arnoštka
MUDr.Seifertová,
PhDr.Uhlířová,
MUDr.Večerníková,
Dr.Žák František,


rok ukončení výcviku: 2000
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

PhDr.Brechličuková Lenka,
MUDr.Degrellová Dagmar,
PhDr.Kleinmann Karol,
† Mgr.Kořenová Diana,
MUDr.Rais Karel,
Mgr.Slamková Mária,
Mgr.Tichá Martina,
MUDr.Žalský Martin,


rok ukončení výcviku: 2001
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

Mgr.Benická Erika,
MUDr.Filipovský David,
Mgr.Klimová Eva,
Mgr.Koledzaiová Katarína,
JUDr.Lasáková Hana,
MUDr.Lásková Jana,
RNDr.Moťovská Dagmar,
MUDr.Svidenský Karel,
Mgr.Švecová Vanda,
MUDr.Vadlejchová Iveta,


rok ukončení výcviku: 2002
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

Boková Alexandra
PhDr.Holendová Eva,
Mgr.Klempová Danica,
MUDr.Minaříková Soňa,
Ing.Rothbauerová Zora,
MUDr.Stolínová Hana,
MUDr.Strečko Adrián,
Mgr.Telerovský Roman,
Votřel Vlastimil


rok ukončení výcviku: 2003
Skupina: doc. J. Kocourek, MUDr. V. Šefrnová

Mgr.Babík Martin,
MUDr.Borovanský Vladislav,
MUDr.Gláslová Kateřina,
MUDr.Knetl Petr,
Marcelli Silvia
Masopustová Markéta
Michálková Barbora
Ing.Němečková Petra,
Šrámková Markéta


rok ukončení výcviku: 2005
Skupina: doc. J. Kocourek

Mgr. Březnová Daniela
Mgr. Tothová Ivana
Mgr. Vajdová Erika
MUDr. Kopas Viktor
Mgr. Mižičková Anna
MUDr. Regentová Lenka
Mgr. Šimková Michaela
MUDr. Stolárik Robert
MUDr. Nurnberger Silvia
MUDr. Storčak Vasilij


rok ukončení výcviku: 2006
Skupina: doc. J. Kocourek

PhDr. Ciprová Martina
Bc. Hipík Marek
PhDr. Hrdličková Markéta
Mgr. Pellarová Marta
Mgr. Štrobl Daniel
Mgr. Telerovská Martina
Mgr. Urbanová Petra
Mgr. Ženčáková Tereza
PhDr. Žižková Marierok ukončení výcviku: 2006
Skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Černá Soňa
Bc.Endrštová Iva,
Fiedler Radim
Mgr.Gärtner Filip,
Ing.Harbáček Jan,
Hrubý Ctirad
Kolouch Marek
Kuklová Táňa
Mgr.Novotný Radislav,
Skalová Veronika
Študentová Marie
Tišnar Josef
Tvrdková Jana


rok ukončení výcviku: 2007
Skupina: doc. J. Kocourek

MUDr.Goldová Lenka,
MUDr.Grohol Miroslav,
Mgr.Nimcová Jana,
MUDr.Novotná Marie,
Nováčková Andrea
Mgr.Štěpánková Olga,
Mgr.Zajíčková Jana,
Mgr.Zeithaml Andrea,


rok ukončení výcviku: 2007
skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Bc.Damian Vladislav,
Mgr.Dobiášová Šárka,
MUDr.Harbáčková Gabriela,
Dis.Kakosová Petra,
Mgr.Koláčková Mariana,
Mgr.Trčková Košková Tereza,
Ing.Pelnařová Radmila,
PhDr.Šusterová Marie,


rok ukončení výcviku: 2008
Skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Steinerová Hana
Bc.Černý Gustav,
Krausová Jitka
Krejčová Jana
Mgr.Chomová Zuzana,
Bc.Haisová Olga,
Masaříková Marie
Mgr.Linková Petra,
Procházková Jana
Houdek Richard


rok ukončení výcviku: 2008
Skupina: doc. J. Kocourek, Mgr. L. Chvojková

MUDr.Augustinová Katarina,
Balíková Radka,
Bis Ondřej
Buštíková Naděžda
MUDr.Fišnarová Andrea,
Hesoun Hubert
Mgr.Jiřišťová Kamila,
Mgr.Miková Katarina,
RNDr. ,PhDr.Stolín Oldřich, PhD.


rok ukončení výcviku: 2008
Skupina: doc. J. Kocourek

MUDr.Borzová Maria,
Mgr.Bubníková Diana,
Mgr.Lazarov Michael,
Bc.Mašínová Jana,
† Ing.Mysliveček Jan,
Mgr.Pojmanová Jitka,
Ing.Roček Tomáš,


rok ukončení výcviku: 2009
Skupina: doc. J. Kocourek

Mgr.Al Haboubi Michaela,
MUDr.Suchánková Kočí Taťána,
MUDr.Rolko Stanislav,
PhDr.Saic Martin,
Bc.Spíšková Marika,
Mgr.Urbanová Petra,
MUDr.Zapletalová Michaela,
MVDr.Ocsková Erika,


rok ukončení výcviku: 2009
Skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Dis.Altmanová Lucie,
Mgr.Fryšová Dita,
Hlava Martin
Jelínková Eva
Bc.Kejhová Renata,
Ing.Kolman Jiří,
Kraleva Romana, Dipl. Theol.
Mgr.Šimek Pavel,
Trojanová Marie


rok ukončení výcviku: 2009
Skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Mgr.Hyťha Paval,
RNDr.Šmejkalová Veronika,
RNDr.Trojan Ivo,
Ing.Vrabcová Radoslava,


rok ukončení výcviku: 2010
Skupina: doc. J. Kocourek

Mgr.Faldynová Zuzana,
PhDr.Novák Michal,
Mgr.Harazimová Müllerová Marie,
Mgr.Stránská Lucie,
Mgr.Zámečník Pavol,


rok ukončení výcviku: 2010
Skupina: PhDr. R.Čepelák, PhDr. J.Tyl

Daňhelová Musilová Kristýna
Mgr.Hlavová Michaela,
Mgr.Hynková Martina,
Kaletová Markéta
Klimeš Petr
Martincová Eva
Povýšil Rudolf
Dis.Žák Jakub,
Linhartová Jiřina
Mgr.Linhartová Žák Lenka,


rok ukončení výcviku: 2010
Skupina: PhDr. M.Cipro

Mgr.Zbyňek Gabriel, PhD.
Bc.Janečka Vladimír,
Mgr.Rieglová Juráňová Adriana,
Kocourek David
Mgr.Petráková Lukešová Olga,
Mgr.Sácký Vladimír,
Mgr.Vlková Renata,
MUDr.Vojtková Mária,
JUDr.Vokůrková Martina,


rok ukončení výcviku: 2011
Skupina: Mgr. R.Telerovský

Mgr.Kozová Katarína,
Bc.Křivohlavá Jitka,
Mgr.Tippelt Hynek , PhD.
Mgr.Steinerová Magdalena,
Bc.Míková Jitka,
Mgr.Zavadilová Jolana,
Mgr.Balážová-Ulrichová Michaela,
PhDr.Oral Ivo


rok ukončení výcviku: 2011
Skupina: doc. J.Kocourek

Fenzelová Zuzana
Chaloupek Alois, Dis
Mgr.Mikolášek Aleš,
Mgr.Orzághová Iveta,
Mgr. Rakovická Michaela,
Bc. Šebeňa Radoslav,
MUDr.Tomášková Jana,
Mgr. Maria Kénesy Tůnyiová, PhD
Bc.Závodská Helena,
Bc. Karasová (Zbořilová) Ester,
Ing. Mgr. Blahutová Zuzana


rok ukončení výcviku: 2012
Skupina: doc. J.Kocourek a mgr.M.Telerovská

Mgr.Brzkovská Soňa,
Mgr.Borková Veronika,
Bc.Collerová Marketa,
MUDr.Gulová Emílie,
Mgr.Gužala Martin,
MUDr-Kořán Jiří,
Mgr.Šafra, Petr,
Štemberová Vanda,
PhDr.Weinertová Michaela,
Mgr.Zahrádka Kohlerová Michaela,


rok ukončení výcviku: 2012
Skupina: Mgr.R.Telerovský

Mgr. Dočkalová Eliška
Gurlichová Lenka
Mgr. Hnát Marian
Mgr.Krajčiová Elena
PhDr.Lengyelová Simona
Lochman Martin
Mgr.Švehlík Jan


rok ukončení výcviku 2013
Skupina PhDr. R. Čepelák , PhDr. J. Tyl

Mrázová Martina
Mgr. Nad'ová Bibiana,
Bílek Radim Teodor
Bc. Veselý Pavel,
Mgr. Houška Ondřej,
Bc.Brožová Alena,
Punčochář Petr


rok ukončení výcviku: 2013
Skupina: doc. J.Kocourek

Ing. Balej Miroslav
Mgr. Hilbertová Ladislava
Mgr. Lupták David
Bc. Simeth Jiří
MUDr. Skálová Jana
Šomvárský Ján, CSc
Mgr. Švédová Jarmila
Bc. Hronešová Eliška
Žak Onddřej


rok ukončení výcviku: 2013
Skupina: Mgr. R. Telerovský

Mgr.Roka Roman,
Mgr. Žila Jozef,
Mgr.Michalec Jiří,
Mgr. Wernerová Andrea,
Mgr.Bezdíček Ondřej,
Mgr. Šimková Eva,
Mgr. Vetchá Puškášová Irena,
Mgr.Jurčová Martina,
Bc.Králová Věra,
Mgr. Kotrusová Miriam, PhD.
Bc. Lemerman Alexandra


rok ukončení výcviku: 2013
Skupina: PhDr. M.Cipro

MUDr.Vonášková Lenka,
Ing., Mgr.Nýdrle Tomáš,
Mgr. Mišaková Veronika,
Ing.Jakešová Marie,
MUDr.Červenková Ivana,
Mgr.Havličková Klára,
Mgr.Dušek Jindřich,
MUDr.Mikoláš Pavol,
MUDr. Khoderová Zuzana,
MUDr. Bryčková Andrea,


rok ukončení výcviku: 2013
Skupina PhDr. R. Čepelák , PhDr. J. Tyl

RNDr. Náprstková Iva, Ph.D.
Haškovcová Denisa,
Plevákova (Voigtová) Petra,
Blehová Iveta,
Kniha Michal,


rok ukončení výcviku: 2013
Skupina doc. J. Kocourek

MUDr. Kušníeriková Anna,
Mgr. Tošnerová Petra,
Mgr. Vargová Marie,
Mgr. Šutorová Veronika,
Bc. Beitlová Martina,
Mgr. Velkoborská Zuzana,
Mgr. Galbavý Martin,


rok ukončení výcviku: 2014
Skupina PhDr. R.Čepelák a PhDr.J. Tyl

Bc.Hejný Jaroslav
Mgr. Novotný Marek
Mgr. Vrána Petr
Bednářová Petra
Bc. Novotna Petra
Mgr. Kuchtová Lenka
Mgr.Beránková Jitka


Rok ukončení výcviku: 2014
Skupina doc. J. Kocourek, Dr.Mgr. L. Chvojková

Špoková Kateřina
Kufa Tomáš
PhDr. Přibylová Zorka
Zajacová Iveta
Mgr. Halamičková Magda
Bayer Martin
Mejstříková Kamila


rok ukončení výcviku: 2015
Skupina: PhDr. Martin Cipro

Irina Cimová,
Mgr. Duračková Veronika,
Ing.,Feda Roman CSc. ,
Mgr. Hynková Simona,
Mgr. Jurečka Ondřej,
Mgr.Kujevská Lenka ,
Lešikarová Pavlína ,
Mgr. Ondrášková Eliška,
Mgr. Růžičková Lenka,
Mgr.Štětinová Martina,


rok ukončení výcviku: 2015
Skupina doc. J. Kocourek

Mgr. Brozdová Jana
DiS. Chytková Riana
Lukeš Jan
Mgr. Masárová Stanislava
Mgr.Mudrík Filip
Mgr. Paálová Radka
Ing.Svoboda Petr, MBA
Mgr. Tománek Petr


rok ukončení výcviku: 2015
Skupina: Mgr. R. Telerovský

Mgr. Fabiánová Ivana
Mgr. Hašan Pavol, PhD.
Bc. Hrubcová Adéla
Mgr. Langrová Aneta
Mgr. Pecková Kristína
Mgr. Pokorná Zuzana
Mgr. Santlerová Kateřina
Mgr.et Mgr. Svobodová Veronika
Zahálka Martin
Ing.Arch. Wisingerová Jana


rok ukončení výcviku: 2016
Skupina PhDr. R.Čepelák a Mgr. L .Chvojková

Čech Miloslav
Mgr., Ing.Frátrik Škarková Radka
Mgr. Hachová Stanislava
Mgr. Jínová Pavlina
PhDr. Ottl Karel
Mgr. Petřkovská Michaela
Rozhonová Jitka
Mgr., Bc. Růtová Eva
Mgr. Řeřichová Markéta
Mgr. Szabo Stefan
Mgr. Svobodová Lucie
Bc. Vlachá Radka


rok ukončení výcviku: 2017
Skupina: doc. J. Kocourek Ph.D,

Mgr. Jančíková Denisa
Mgr. Kuniss Renata
Mgr. Kuráková Kinga
Mgr. Mayerová Livia
Mgr. Nedvěd Jan
Mgr. Paloncy Jana
Pilátová Anna
Mgr. Skirčáková Michaela
Mgr. Starostová Vendula
Mgr. Štěrikova Šarka


rok ukončení výcviku: 2017
skupina: doc. PhDr. J.Kocourek Ph.D,

Mgr. Bidláková Zuzana
Mgr. Gallová Ivana
Mgr. Gmitterová Zuzana
Bc. Kujevský Pavel
Mgr. Novosedliaková Simona
Mgr. Obuchova Michaela
Mgr. Škvárová Iva, MBA
Mgr. Tóth Jana
Mgr. Vávrová Zuzana


rok ukončení výcviku: 2018
skupina: PhDr. M.Cipro

Mgr. Adéla Bartušková
PhDr. Ivana Křížová
Mgr. Petr Louda
Mgr. Vladana Nohová
Mgr. Tereza Pulicarová
PhDr. Peter Sabol
Ing. Hana Šlégrová
PhDr. Martina Venglářová
RNDr., Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

 

rok ukončení výcviku: 2018
Skupina:  doc. PhDR. J. Kocourek, PhD.
 
Mgr. Čechovičová Nikoleta
Mgr. Čermáková Hana
Mgr. Dušák Martin
Bc. Hajna Lenka
Mgr. Toegel David
Mgr. Tomková Alexandra
Mgr. Vnučková Lucie
Mgr. Žačková Michaela

 

rok ukonćení výcviku: 2020
Skupina: doc. J. Kocourka, PhDr. A. Nagajové

Ing.arch.Drexler Petr
Mgr. Fialová Karin
Mgr.Fodorová Aneta
Mgr. Hutlasová Mária
Bc. Němec Jiří
Mgr. Nguyen Radka
Mgr.Podmanická Miriam
Ing. Porschová Andrea
MUDr. Potančok Ondrej
Mgr. Tothová Petra
Mgr. Veselková Pavla
Mgr. Voitle Marek
 
 
Rok ukončení výcvku: 2020
Skupina: PhDr.M. Cipra

Mgr. Gladiš Michal
Mgr. Krejčová Kateřina
Mgr. Sulíková Lenka
Ing.mgr. Szalayová Ida
Mgr.Šilha Martin
MUDr.,Bc Tomášková Eva
MUDr. Turček Michal, PhD.
  

 Rok ukončení výcviku: 2021
Skupina: doc. J. Kocourka, MUDr. J. Kořána

Hamal Jan, DiS
Mgr. Kratochvilová Tereza
MUDr.Lamačová Iva
Mgr. Macková Natalia
Ing. Musílková Eva
bc. Ron Lukáš
MUDr. Sklenářová Sandra
Mgr.Soukupová Pavlina
Mgr. Ublaničová Aneta
MUDr. Veselá Markéta

 

Rok ukončení výcviku: 2022
Skupina: doc. J. Kocourka, Mgr. P. Zámečníka

Mgr. Katarina Andrejkova
Mgr. Karin Dianišková
Mgr. Jana Macháčková
Mgr. Martin Murgaš
Mgr, Edita Nevoralova
bc. Michal Podpěra
Mgr. Kristina Sarisová
Mgr. Jan Šebl
MUDr. Mariana Štefková
MUDr. Iveta Vadlejchová

 

Rok ukončení výcviku: 2022
Skupina : doc. J. Kocourek

bc. et bc. Patricia Bieliková
Mgr. Zuzana Brodilová
Mgr. Veronika Gavlasová
Ing Tomáš Ineman
bc. Barbora Králová
bc. Hana Šusteková
Mgr. Šárka Vosyková

 

Rok ukončení výcviku: 2023
Skupina: PhDr. M, Cipra

Mgr. Dagmar Tejklová
Mgr. Erika Štefiková
Mgr et Mgr. Pavlina Březinová
Mgr. Leo Votava
Mgr. Martina Nová
Mgr. Lucie Kafková
Mgr.Bohuslav Kurka
Mgr. Jana Halatová

Rok ukonćeni výcviku: 2023
Skupina: PhDr. R. Čepeláka a Mgr. L. Chvojkové

Mgr. Silvie Bĺáhová
Mgr. Tomáš Holub
Mgr, Veronika Janušková
Mgr. Eva Kacurová
Mgr. Jana Alexandra Koudelková
MUDr. Daniela Musilová
MUDr, Petr Nádvorník
Mgr. Lenka Pinkavová
bc. Śárka Ludmila Podrabovská
bc. Tereza Vavreková
 

Absolventi výcviku IAPSA

Absolventi akreditovaného (plně dokončeného) výcviku IAPSA - psychoanalytičtí psychoterapeuté

PhDr. Cipro Martin, Ph.D. (2000)
PhDr. Brechličuková Lenka, (2004)
PhDr. Kleinmann Karol, (2004)
MUDr. Vadlejchová Iveta, (2004)
Mgr. Telerovský Roman, (2004)
PhDr. Ženčák Milan,(2005)
Mgr. Babík Martin, (2007)
Mgr. Mlejnková Erika, (2007)
Mgr. Chvojková Leona, (2007)
MUDr. Grohol Miroslav, (2008)
Mgr. Mižičková Anna, (2008)
MUDr. Kopas Viktor, (2008)
Mgr. Telerovská Martina, (2008)
Mgr. Slámková Mária, (2008)
MUDr. Nurnberger Silvia, (2008)
PhDr. Čepelák Roman, (2009)
Mgr. Ženčáková Tereza, (2009)
MUDr. Augustínová Katarína,(2010)
Mgr. Rieglová Adriana, (2010]
Mgr. Zajíčková Jana, (2010)
Mgr. Zámečník Pavol (2011)
Mgr. Benicka Erika (2011)
Mgr. Brzkovská Soňa (2012)
PhDr. Ciprová Martina (2012)
MUDr. Kořán Jiří (2012)
PhDr. Saic Martin(2013)
PhDr. Novák Michal (2013)
Mgr. Blahutová Zuzana (2014)
Mgr. Zahrádka Köhlerová Michaela (2014)
PhDr. Lengyelová Simona (2015)
Mgr. Lukány Ján (2015)
Mgr. Sácký Vladimír (2015)
MgA. Šafra Petr (2015)
Mgr. Švehlík Jan (2015)
Mgr. Daniela Breznová (2016)
PhDr. Ivo Oral (2016)
Mgr. Martina Štětinová (2017)
PhDr. Martina Jurčová (2019)
PhDr. Karel Ottl (2019)
Mgr. et Ing.Radka Frátrik Škarková (2019)
Mgr. Markéta Řeřichová (2019)
Mgr. Filip Mudrík (2019)
Mgr. Miriam Kotrusová, PhD (2019)
Mgr. Tomáš Kufa (2019)
Mgr. Martin Bayer (2020)
Mgr. Martin Galbavý (2020)
Mgr. Kateřina Špoková (2020)
PhDr. Jarmila Švédová (2020)
PhDr. Martina Venglářová (2020)
Mgr. Iveta Országhová (2020)
PhDr. Veronika Buchtová (2022)
MUDr. Iva Lamačová (2022)
Mgr. Denisa Líšková (2022)
Mgr. Zuzana Pavelcová (2022)
Mgr. Maria Kénesy Tůnyiová, PhD (2023)
Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová(2023)
Mgr. Radka Nguyen (2023)
Mgr. Karina Dianišková (2023)
Mgr. Pavol Hašan, PhD (2023)
Jan Hamal, DiS  (2023)
Mgr. Kristina Sarisová (2023)