Supervize

Supervizní skupinové víkendy se konají vždy cca pro 5-10 lidí na Psychoanalytické klinice v Opočně.
Požaduji ,aby účastník měl připraven jeden případ.
Začátek vždy v pátek v 18. hodin,konec v neděli ve 12. hod.
Učastník bude mít takto potvrzeno 12 supervizních hodin.

Základní podmínky supervize IAPSA (2017)

-Frekventant si supervizi domlouvá individuálně u supervizora uznaného IAPSA (seznam na www.iapsa.cz). Supervizorem nemůže být výcvikový terapeut.

-K supervizi je možné se hlásit nejdříve po třetím roce sebezkušenostní části výcviku a po absolvování teoretické části výcviku.
Podmínkou je minimálně roční praxe v klinické oblasti nebo v oblasti pomáhajících profesí. O zahájení supervize frekventant informuje asistentku Institutu.

-Požaduje se celkem 150 hodin supervize. Supervidováný musí mít dva supervizní případy u dvou supervizorů.
Frekventant má prokázat praktickou schopnost vedení případu podle modelu psychoanalyticky orientované psychoterapie a porozumění terapeutickému procesu.

-První supervizní případ by měl optimálně obsáhnout 40-50 supervizních hodin pacienta či skupiny, vedených za standardních podmínek podle metod psychoanalytické psychoterapie ve frekvenci minimálně 1x týdně po dobu alespoň jednoho roku u jednoho supervizora.
(Po individuální domluvě se supervizorem je možná supervize ve více hodinách v blocích ve frekvenci 1x za týdně).

-Druhý supervizní případ má být vedený ve stejném formátu u jiného supervizora. Jako alternativu je možné zvolit skupinovou formu supervize, podmínkou je, že supervidované případy jsou vedené podle principů psychoanalytické psychoterapie (dlouhodobá psychoterapie jedince/skupiny ve frekvenci minimálně 1x týdně).
Poměr individuální a skupinové supervize je minimálně 50%:50% hodin.

-Supervizor může doporučit vedení IAPSA pokračování v supervizi nad stanovený rámec počtu supervizí, případně doporučit další supervizi v případě, že to uzná za vhodné s ohledem na způsobilost frekventanta pracovat samostatně metodou psychoanalytické psychoterapie.

-Supervidovaný si vyžádá od každého supervizora zhodnocení své práce a zašle asistence na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-Po úspěšném absolvování supervizí vypracuje kandidát na základě jednoho supervizního případu kasuistiku v rozsahu minimálně 30 normostran.
Schéma pro vypracování kasuistiky: .
-úvodní interview (diagnostická rozvaha, rámec terapie)
- popis průběhu terapie - hypotézy, o co v terapii šlo, vztah mezi pacientem a terapeutem (přenos-protipřenos)
- ukázka z jednoho dvou sezení..
- rozbor snu..
- Kasuistika je přijata nebo může být frekventantovi doporučeno její přepracování.
Kasuistiku hodnotí komise minimálně 3 interních členů institutu (mimo výcvikového terapeuta).

-Komisionální zkouška (kolokvium) bude vypsána jednou ročně.

doc.PhDr.Jiří Kocourek, PhD.

 

Praktikující supervizoři

MUDr. J. Berka, (Brno)
PhDr. M. Cipro, Ph.D., (Praha)
MUDr. K. Černý, (Praha)
PhDr. P. Junek, (Praha)
MUDr.D. Kárová (Praha))
MUDr. P. Klimpl, CSc., (Brno)
doc. PhDr. J. Kocourková, (Praha)
doc. PhDr. J. Kocourek, Ph.D., (Praha)
PhDr. V. Mahler, (Praha)
PhDr. Z Michlerová, (Bratislava)
† doc. MUDr. V. Mikota, CSc., (Praha)
PhDr. M. Petržela, (Brno)