titul

V nynějším roce 2020 slavíme 30 let existence Institutu aplikované psychoanalýzy

27. Psychoanalyticko-psychoterapeutické Sympozium (10.-12.9.2020) zohlední tuto skutečnost v návaznosti na problematiku ORALITY

Registrační poplatek ve výši 1200 Kč prosím poukažte na úćet 105 102 0620/5500

 

Komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii.

Výcvik je určený pro zájemce u řad psychologů, psychiatrů, lékařů a studentů uvedených oborů, ale je také otevřený pro další vysokoškolské odborníky z pomáhajících profesí a příbuzných oborů.

Úplný výcvik se skládá ze tří částí:

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

 • 500 výcvikových hodin realizovaných v průběhu 5 let
 • Uzavřená skupina v počtu 10 členů
 • Dvě týdenní soustředění během roku na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Cena za týdenní výcvik (včetně ubytování a snídaní) činí 12.500,- Kč (studenti sleva 1.000,- Kč)

TEORETICKÁ VÝUKA ZÁKLADŮ PSYCHOANALÝZY

 • 200 hodin v průběhu dvou semestrů (10 víkendů) na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Teorii přednáší přední čeští a slovenští psychoanalytici a psychoanalytičtí psychoterapeuti
 • Program a podmínky teoretické průpravy najdete na www.iapsa.cz

SUPERVIZE

 • 150 hodin (splňuje podmínky Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii EFPP)
 • Podmínky supervize najdete na www.iapsa.cz

Aktuálně otvíráme novou výcvikovou skupinu.

Podmínkou zařazení do výcvikové skupiny je absolvovat vstupní pohovor s výcvikovým lektorem.
Zájemci se mohou přihlásit e-mailem:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Rodný dům Sigmunda Freuda: http://www.freudmuseum.cz/

Studijní program (průběh výcviku)

 
 1. Přihláška na výcvik zaslaná asistentce mailem či telefonicky.
 2. Domluva a realizace výběrového pohovoru.
 3. V případě výběru do sebezkušenostní skupiny obdrží frekventant rozhodnutí mailem s následnými informacemi (kdy,kde,jak a pod.). Je mu vystavena Psychoterapeutická smlouva,kterou v průběhu prvého turnusu obdrží a signuje.
 4. Výcvik v sebezkušenostní skupině trvá 5 let v podobě vždy dvou týdenních soustředění v roce na Psychoanalytické klinice v Opočně. Platbu za týdenní výcvik je nutno zaslat na účet Institutu vždy před začátkem týdenního kurzu.
 5. Po skončení sebezkušenostní skupiny (po 5-ti letech) s akceptovatelnou 10% absenci získává frekventant jeden ze tří “malých certifikátů”.
 6. Během trvání skupiny (tedy 5 let) může frekventant vstoupit do teoretického vzdělávání v základech psychoanalýzy v trvání jednoho školního roku (200 výukových hodin).
 7. Na teorii se frekventant hlásí písemně u asistentky,u které se doví do kterého běhu bude zařazen. Poté převede poplatek za teorii na účet Institutu do léta před začátkem školního roku .Po ukonćení výukových přednášek (červen) je povinen do jednoho roku absolvovat závěrečnou zkoušku ( v podzimním nebo jarním termínu) -která je zpoplatněná. V případě plné účasti (včetně tolerovatelné 10% absence) dostává zkoušený 3 otázky ,za každých 10% neůčasti je jedna otázka navíc.
 8. Po úspěšném absolvování zkoušky získává frekventant další “malý certifikát”.
 9. Na základě získání “malého certifikátu” z teorie a dosažení minimálně čtvrtého roku v sebezkušenostní skupině má frekventant právo vstoupit do supervize.
 10. Frekventant musí absolvovat minimálně 150 supervizních hodin, minimálně se dvěma supervizory v individuální supervizi a pak asi polovinu a méně požadovaných hodin v supervizi skupinové . Supervizory si sám vybírá ze jmenného seznamu supervizorů IAPsA na webových stránkách -jenom tito jsou akceptovatelní. Nemůže to být výcvikový lektor (tedy skupinový trenér) Platba za supervizní hodinu je otázkou domluvy s příslušným supervizorem.
 11. Každý supervizor vyhotovi hodnocení průběhu supervizních sessí (komentář , závěr v duchu obstál /neobstál a počet absolvovaných hodin). Tato vyjadření budou zaslana asistentce a v případě naplnění požadovaných 150hodin a s pozitivním hodnocením získává frekventant poslední “malý certifikát”.
 12. Získání všech (tří) malých certifikátů opravňuje frekventanta ke vstupu do kolokviálního řízení. Zde se požaduje písemné zpracování terapeutické kazuistiky pacienta,kterého si frekventant sám vybere a který je veden pod supervizí .( a má s nim minimálně 50superviznich sessí). Práce má mít rozsah aspoň 30stran A4 s veškerými náležitostmi vědecké práce .V papírové podobě bude zaslána všem členům zkušební komise aspoň měsíc před datem kolokviální zkoušky. I kolokviální zkouška je zpoplatněná.
 13. Samotné kolokvium probíhá před komisí gremia IAPsA v podobě obhajoby výše zmíněné terapeutické kazuistiky. Je vždy vypsaný termín .
 14. Oficiální ukončení plného výcviku je realizováno veřejnou promoci vždy v den začátku Sympozia (druhý zářijový víkend) na půdě Psychoanalytické kliniky.
 15. Úspěšnou obhajobou získává frekventant “licenciát” psychoanalytického psychoterapeuta,který pak bude (dle státní příslušnosti) stvrzen zkouškou a případnými dalšími požadavky příslušných národních akreditačních komisí (což vše je již mimo kompetence IAPsA).

Informace / Aktuality

Kolokvium

Kolokvium 6.11.2020
V Opočně na klinice
poplatek 2500kč.

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2021/2022
Zájemci se mohou hlásit písemně
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie
7.11.2020
V Opočně na klinice
Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 1000Kč.

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu
300 Kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu
100 Kč za stránku
Pro vystavení všech faktur se prosím obracejte na asistentku asisten.iapsa@seznam.cz

Registrace

Přihlášky ke zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz