Rozdělené Self.Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci

Psychoanalytické nakladatelství

 

rok vydání: 2000
edice: Psychoanalýza sv. 11

228 stran
ISBN 80-86123-13-8

překlad: BARTOŠOVÁ, Margita
(Divided Self)
 

LAING, Ronald David 

Rozdělené Self

Existenciální studie o duševním zdraví a nemoci


Obsah:

Předmluva k původnímu vydání
Předmluva k vydání v edici Pelican
Poděkování

Část 1
1. Existenciálněfenomenologické základy vědy o člověku
2. Existenciálněfenomenologické základy porozumění psychóze
3. Ontologická nejistota

Část 2
4. Ztělesněné a neztělesněné Self
5. Vnitřní Self ve schizoidním stavu
6. Systém falešného Self
7. Vědomí sebe
8. Petr

Část 3
9. Psychotické vývoje
10. Self a falešné Self jedné schizofreničky
11. Duch zaplevelené zahrady: případ chronické schizofreničky

Literatura

Rejstřík