Psychoanalytický sborník IV/1

Psychoanalytické nakladatelství

 

rok vydání: 1992

88 stran
 

kolektiv autorů 

Psychoanalytický sborník IV/1

Časopis České psychoanalytické společnosti


Obsah:

EDIČNÍ POZNÁMKA str.5

ORIGINALIE
Příhoda P.: Regresivní fenomény v našem veřejném životě str.7
Kocourek, J.: Co přináší psychoanalýza člověku na konci XX. století: posttotalitní Československo str.12

KLASICKÝ FOND PSYCHOANALÝZY
Freud, S.: Inhibice, symptomy a úzkost (I. část) (překlad: Menšíková, L.) str.19

PŘEKLADY
Lichtenberg, J., D., Slap, J., V.: Poznámky k obecnému působení analytika v psychoanalytické situaci (překlad: Zemanová, M.) str.47
Küchenhoff, J.: Reprezentace raných traumat v přenosu (překlad: Bajger, O.) str.62

ZPRÁVY
Jurok, J.: II. Valná hromada Společnosti Sigmunda Freuda str.82

AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ str.85