Psychoanalytický sborník VI/2

Psychoanalytické nakladatelství

 

rok vydání: 1994

54 stran
 

kolektiv autorů 

Psychoanalytický sborník VI/2

Časopis České psychoanalytické společnosti


Obsah:

EDIČNÍ POZNÁMKA

ORIGINÁLIE
Mühlstein, M.: Úvod k Sympoziu str.7
Šebek, M.: Bisexualita z pohledu psychoanalýzy str.9
Skoblík, J.: Teologická východiska katolické sexuálni etiky str.25
Šiklová, J.: Inhibiční faktory feminismu v ČR str.31

PRÁCE PŘEVZATÉ
Faimberg, H.: The countertransference position and the countertransference str.43

REFERÁTY A RECENZE
Weatherill, R.: Cultural Collapse (referuje Šebek, M.) str.53

ZPRÁVY
Kocourek, J.: Zprávy str.55