Psychoanalytický sborník VI/1

Psychoanalytické nakladatelství

 

rok vydání: 1994

54 stran
 

kolektiv autorů 

Psychoanalytický sborník VI/1

Časopis České psychoanalytické společnosti


Obsah:

EDIČNÍ POZNÁMKA

ORIGINÁLIE
Šimek, J.: Agrese v psychosomatické medicíně str.7
Bojar, M.: O agresivitě str.14
Černoušek, M.: Alchymistické aspekty psychoterapie str.19

PRÁCE PŘEVZATÉ
Stewart, H.: Interpretation and other agents for psychic change str.27
Bystřina, I.: Kultursemiotik und Freuds Kulturtheorien str.41

REFERÁTY A RECENZE
Hinshelwood. R. D.: Clinical Klein (ref. Šebek, M.) str.57

ZPRÁVY
Kocourek, J.: Zprávy str.59