Narcistický rodič a střet generací

Psychoanalytické nakladatelství

 

rok vydání: 2001
edice: Psychoanalýza sv. 12

130 stran
ISBN 80-86123-17-0

překlad: MAHLEROVÁ, Barbora
 

FAIMBERG, Haydée 

Narcistický rodič a střet generací


Sborník šesti tématicky spřízněných esejů, napsaných významnou soudobou psychoanalytičkou dr. Haydeé Faimberg.
Tato autorka se ve svých pracích zabývá mj. otázkou, jakým způsobem jsou mezi sebou psychicky provázány (resp. někdy také podvázány) jednotlivé generace v rodině. K otázce ji přivedla počátkem 70. let zkušenost vlastní klinické praxe, jež ji upozornila na zásadní vliv jistých momentů rodinné historie v životě pacientů. Tyto momenty mohou někdy přispívat ke zvláštní odcizenosti člověka vůči sobě samému. Jejich podstatným znakem je, zjednodušeně řečeno, zamlčování obtížně snesitelných pravd a snaha tyto pravdy (definitivně) ukládat do jiné než vlastní mysli, nejčastěji do mysli dětí v rodině, tedy do potomstva. Texty jsou místy náročné k porozumění a jsou proto určeny především psychoanalytikům a psychoterapeutům znalým psychoanalytické teorie a do jisté míry i praxe..(Zdroj: STUDOVNA)

Obsah:

Předmluva (PhDr. Mahler)

Střet generací; K tématu genealogie některých identifikací
  Tajemství v přenosu
  Střet generací: zvláštní forma identifikace
  Identifikační proces a jeho osud: Miluji, tedy jsem.
  Nenávidím, tedy jsi
  Desidentifikace a čas
  Závěr
  Bibliografie


Narcistická dimenze oidipské konfigurace
  Úvod
  Oidipovská konfigurace
  Otcovražda a oidipovská konfigurace
  Narcismus - rozporná konfigurace
  Prarodič jakožto narcistický rodič
  Závěr
  Bibliografie


Návrat k mýtu o Oidipovi
  Úvod
  Mýtus o Oidipovi
  Klam a lež v mýtu o Oidipovi
  Oidipův "Oidipovský komplex"
  Nevyslovená otázka
  Mýtus o Oidipovi jako metafora metapsychologického pojmu
  Laios jako metafora metapsychologického pojmu
  Další teoretické úvahy
  Závěrečné poznámky
  Bibliografie


Naslouchat střetu generací: psychoanalytická průkaznost pojmu
  Úvod
  Psychoanalytická průkaznost pojmu střetu generací
  Předchůdci
  Střet generací a předávání příběhu. Funkce přivlastňování / vměšování
  Od nevyřčeného k tajemství přenosu


Čas pro konstrukci: opakování a překvapení
  Úvod
  Narcistický odpor a raná historie
  Překvapení v přenosu
  Konstrukce chybějícího pouta
  Otec-bratr
  Opakování a narcistický odpor
  Plodný paradox
  Konstrukce a její validita
  Bibliografie


Následky nacismu z pohledu psychoanalýzy
  O diskursu narcistickém a totalitním
  Totalitní diskurs a psanci
  Účinky nacistického totalitarismu na psychiku
  Šoa jakožto faktor podmiňující protipřenosovou pozici analytika: mechanismus popření
  Šoa ve střetu generací
  Bibliografie